תקנון אתר

תקנון אתר מור פק פתרונות אריזה:

אנא קרא בעיון את הכללים והתנאים החלים על שימושך באתר (להלן: “התקנון”) באופן גלישתך באתר אתה מביע את אישורך והסכמתך לתקנון ולתנאיו.

יצוין כי התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחסים לשני המינים כאחד.

התקנון מהווה את הבסיס להתקשרות בינך לבין האתר אשר משמש כחנות מקוונת של חברת “מור פאק פתרונות אריזה 1999 בע”מ” ח.פ. 512798034 מרח’ שלמה בן דוד 5 ראשון לציון למכירת מוצרי אריזה וכל המצוי בכתובת האינטרנט www.mor-pack.co.il (להלן: “האתר”) שהיא בעלת האתר ומפעילתו. בכל מקום בו תצוין המילה אתר, הכוונה היא לאתר, בעליו, מפעיליו, שלוחיו ונציגיו.

באם אינך מסכים לתקנון, לא תוכל לבצע רכישות באתר. הזמנת מוצרים באתר תיחשב כהסכמתך לתנאי התקנון וקבלתם.

הכותרות בתקנון זה נעשו לשם הנוחות בלבד ואין להשתמש בהן או לייחס להן כל פרשנות שהיא.

 1. מילוי פרטים ורישום לאתר

ידוע לך, כי לשם ביצוע פעילויות שונות שבאתר עליך למלא מספר פרטים, הכוללים שם פרטי ומשפחה, מס’ טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ומילוי הודעה בדבר מבוקשך. האתר יוכל לגרוע או להוסיף מהפרטים הנדרשים וזאת ע”פ שיקול דעתו הבלעדית ובכפוף לחוקים ולתקנות הרלוונטיים אשר יתפרסמו מעת לעת, ולא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ביחס לזאת כנגד האתר.

ידוע לך כי מילוי פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית ע”פ חוק ומי שיפעל בניגוד לחוק (להלן:”המפר”), עומדת לאתר הזכות לנקוט בכל צעד משפטי כנגד המפר, לרבות פנייה לערכאות בגין נזקים שייגרמו לאתר ו/או מי מטעמו לרבות שיבוש בפעילות האתר ו/או כל נזק מכל סוג שהוא בין ישיר ובין עקיף.

ביטול עסקה: במידה ורוצים לבטל הזמנה שכבר נשלחה, יש לשאת בתשלום עבור המשלוח, בהתאם לעלותו בפועל לכל כיוון ולכל חבילה וזאת לא יאוחר מ- 48 שעות משעת קבלת ההזמנה ורק באריזות סגורות ומוצרים שלא נעשה בהם שימוש.

החזר כספי: ללקוחות כרטיסי אשראי דיירקט לא ניתן להחזיר כסף אלא רק להוציא זיכוי לקנייה הבאה. מסכום הקנייה יקוזז סך של 5% מסכום הרכישה או 100 ₪ (הסכום הנמוך מביניהם) בתוספת הוצאות המשלוח והחזרתו. החזר יבוצע תוך 5 ימי עבודה.

 1. רכישת מוצרים וביצוע הזמנות באתר

האתר יפעל ככל יכולתו על מנת לספק מוצרים איכותיים וללא פגמים ע”פ מדיניות האתר והחוקים שחלים.

תהליך ביצוע ההזמנה באתר הוא קל ונוח. דרך הביצוע ציעשה ע”י סימון המוצר שבאתר (להלן:”המוצר”) אותו אתה מבקש לרכוש, תוך ציון הכמות המבוקשת, והמוצר יתווסף באופן אוטומטי לסל הקניות (להלן:”הסל”). ניתן להמשיך ולגלוש באתר ולהוסיף מוצרים לסל ככל שתחפוץ.

לאחר בחירת המוצרים באתר, תעבור לסל בו תראה את כל המוצרים שסימנת וביקשת לרכוש. לאחר אישור הזמנתך, תועבר לביצוע התשלום. יודגש כי התשלום באתר ייעשה באמצעות כרטיסי אשראי בלבד. יובהר כי ביצוע הזמנה באתר על ידך (להלן:”ביצוע”) לא תיחשב כהזמנה שהושלמה.

רק לאחר אישור חברת האשראי וע”פ המצאות המוצר במלאי מחסני החברה ייחשב הדבר כקנייה (להלן:”קנייה”). לאחר השלמת תהליך הקנייה, תחויב בתשלום עבורה. יודגש באם המוצר אינו קיים / חסר במלאי, לא תחשב ההזמנה כקנייה, ולכן גם לא תחויב בגין פעולה זו, ולא תהא לך כל טענה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או המוכר. מובהר כי במידה ותהליך ההזמנה לא הסתיים, המוצרים שהוזמנו לא יישמרו ולא יועברו לטיפול האתר.

המחירים שמופיעים באתר הינם סופיים וכוללים מע”מ. עלות המשלוח תתווסף לקניה, ע”פ תנאי המשלוח.

לאתר תהא הזכות לבטל עסקה באם נפלה טעות במחיר המוצג באתר או בתיאור המוצר, ולא תהא לך כל טענה ו/או תביעה בשל כך.

בנוסף לאמור לעיל, יצוין כי לאתר הזכות הבלעדית לסרב לביצוע של מכירה כלשהי באתר, גם ללא סיבה ו/או נימוק ועל כן לא תהא לך כל טענה ו/או דרישה בנוגע לכך.

 1. תשלום:

מובהר כי השימוש באתר וביצוע רכישות בו מיועדים עבור מי שעבר את גיל 18 ומחזיק בידו אמצעי תשלום (כרטיס אשראי) כדין.

עבור כל רכישה שתתבצע באתר, תונפק חשבונית מס כדין ותצורף לחבילה אשר תישלח לכתובתך בהתאם לפרטים שיימסרו על ידך.

 1. אספקה:

משלוח המוצרים יתבצע תוך 3-5 ימי עסקים ממועד הקנייה, כאשר זמן האספקה ייעשה בתוך 7 ימי עסקים, ויחושב מיום הקנייה. האתר עושה שימוש בחברת שילוח חיצונית, זמן האספקה הינו משוער וייתכן כי יחולו שינויים ועיכובים בזמני קבלת המוצר. בנוסף קיימת אפשרות לאיסוף עצמי של ההזמנה ממחסני החברה בראשון לציון ללא עלות משלוח.

זמני האספקה מתייחסים למשלוחים לעסקים בתחומי הקו הירוק. במשלוחים מחוץ לקו הירוק, ייתכנו עיכובים עד 10 ימי עסקים.

 1. הגבלת אחריות והצגת תכנים באתר:

האתר מציג מוצרים שונים למכירה המתעדכנים מעת לעת. עם זאת יצוין כי לעתים יתכנו מקרים בהם לא ניתן יהיה לעבד את הזמנתך מסיבות שונות או שיהיה מחסור זמני או קבוע במוצרים. במקרה של חוסר במוצר כלשהו, עשוי האתר לפי שיקול דעתו הבלעדי ליצור איתך קשר או להודיע על ביטול ההזמנה. לאתר הזכות לסרב או לבטל הזמנות כאמור בין אם ההזמנה אושרה ובין אם כרטיס האשראי שלך חויב. לך ולמשתמשים באתר לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך או כנגד התכנים המופיעים באתר. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות ו/או להוסיף תכנים מסוג כלשהו, לרבות תכנים ויזואליים כפי שיימצאו לנכון ובכל מועד בו ימצאו לנכון לעשות זאת על פי שיקול דעתו הבלעדי. בנוסף, ייתכן כי תתבקש לספק אימותים נוספים או מידע נוסף לפני שהאתר יקבל את הזמנתך.

 1. פרטיות ושינויים באתר:

האתר ישמור על אנונימיות הגולשים ולא ישמור אצלו מידע אישי כלשהו. ידוע לך כי האתר עשוי לשנות את תנאי התקנון בכל עת וללא הודעה מראש, לרבות תיקון או שינוי של דף זה או פרסום קובץ של תנאים ותקנות באתר. בנוסף ידוע לך כי האתר עשוי לשדרג את השירותים שהוא מספק. האתר גם רשאי לשנות ע”פ שיקול דעתו הבלעדי מעת לעת את השירותים שבו כדי לעמוד בשינויי חקיקה ככל שיהיה צורך. לאור האמור, יובהר כי המשך שימושך באתר לאחר פרסום התיקונים מהווה את הסכמתך לתנאים אלה כפי ששונו. לכן, בקר בדף זה באופן קבוע כדי לעיין בתקנון, בתנאים וההגבלות.

 1. הפרעות, ניתוקים, גרסאות ושלמות המידע:

יובהר כי האתר שואף לספק מידע מדויק, עם זאת ידוע כי האתר איננו יכול להבטיח כי המידע והתכנים הכלולים בו הם מדויקים ו/או מלאים. האתר לא יהא אחראי בכל מקרה של שימוש או הסתמכות כלשהם על המידע ו/או התוכן שבו.

אתה אחראי באופן בלעדי על כך שהמחשב או מערכות המחשב שלך מתאימים לשימוש באתר. יצוין כי אין באפשרות האתר להבטיח שהאתר והפעולות שבו תהיינה ללא הפרעות, שגיאות או נקי מתוכנות מזיקות ווירוסים.

קישורים חיצוניים באתר, ככל שיהיו, אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים או אמינים. לכן, ביקורך באתרים אלו, יעשה על אחריותך בלבד ולא תהיינה כל טענות ו/או דרישות מהאתר. זאת ועוד, האתר אינו ולא יהיה אחראי כלפיך וכלפי משתמש כלשהו בגין כל אובדן או נזק כלשהו בין ישיר ובין עקיף הנובע כתוצאה מפעילות בלתי חוקית של אחרים, לרבות אך לא רק: א. עקב שימוש לרעה במידע אישי שלך, ב. אי יכולת להשתמש באתר או לבצע הזמנת מוצרים. ג. שימוש או הסתמכות על כל תוכן המוצג באתר.

 1. חוק הגנת הצרכן – ביטול עסקה:

חוק הגנת הצרכן והתקנות שתוקנו בעניין, חלים ויחייבו אותך ואת האתר. אופן ביטולה של עיסקה, ייעשה ע”פ החוק והתקנות. החזרת מוצר תיעשה באריזתו המקורית כאשר לא נעשה כל שימוש במוצר. דמי הביטול שייגבו בגין ביטול העסקה יהיו בשיעור של 5% ממחיר הטובין או השירות או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם, או ע”פ הקבוע בחוק וכפי שיעודכן מעת לעת. יובהר כי במקרה של ביטול עסקה על ידך, דמי המשלוח יחולו עליך. לאחר שהמוצר יתקבל בחברה, תזוכה ע”פ הנחיות חברת האשראי ובהתאם לחוק, כאשר הוצאות המשלוח לו יוחזרו.

במידה והמוצר יוחזר עקב פגם שהיה בו, ולאחר שהאתר בחן את המוצר וגילה כי אכן מדובר במוצר פגום, או שתזוכה בעלות הקניה, או שיסופק לך מוצר תקין במקום הפגום.

במקרה של החזר כספי, התשלום יבוצע תוך 14 ימי עסקים וע”פ  הנחיות חברת האשראי.

 1. שימושים אסורים באתר:

אתה מצהיר כי ידוע לך שהשימוש באתר נועד למטרות חוקיות וחל איסור מוחלט על ביצוע פעולות שונות וביניהן:

 

 1. זכויות קניין רוחני:

כל זכויות הקניין הרוחני, בין אם רשומות ובין אם לאו, המוצגות באתר לרבות תוכן, מידע, עיצובו, קבצי מדיה לרבות טקסט, גרפיקה, תוכנה וכל חומר אחר המוצג באתר שייכים לאתר או לצדדים שלישיים ומהווים את קניינם הרוחני.  חל איסור על שיכפול, העתקה, פרסום או חיקוי של האתר ללא אישור מראש בכתב מהאתר.

 1. השעיה וסיום:

האתר יקבע לפי שיקול דעתו הבלעדית, אם חלה הפרה של תנאי התקנון על ידך, באמצעות השימוש שלך באתר. כאשר הפרה כזו התרחשה, האתר עשוי מבלי למסור הודעה על כך, לנקוט בפעולה כפי שייראה לו, כולל ולא רק, השעיה מיידית, זמנית או קבועה של זכותך להשתמש באתר, נקיטת הליכים משפטיים כנגדך להחזר כל ההוצאות הנובעות מההפרה.

 1. כללי:

האתר לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לכל אובדן או נזק כלשהם בין באופן ישיר ובין באופן עקיף שייגרמו לך כתוצאה משימוש באתר או בכל תוכן, פרסום, הצגה כלשהם אשר מופיעים באתר ונשלחו בדואר אלקטרוני, או שיועברו בכל דרך אחרת ע”י האתר. האתר לא יהיה אחראי בכל מקרה, ובנוגע לכל חבות וביחס לביצוע פעולות שלך באתר.

 1. גילוי וחשיפת מידע:

האתר שומר לעצמו את הזכות לדווח לגורמי אכיפת החוק על כל פעילות בה עולה חשד להפרה של חוקים, דינים או תקנות וזאת כדי להגן על האתר ו/או עליך ועל יתר המשתמשים, או כדי להבטיח את שלמות ותפעול האתר ומערכותיו.

 1. סמכות שיפוטית ודין:

תקנון זה ותנאיו יחולו ויפורשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל. כל סכסוך, מחלוקת או טענה המתייחסים לתקנון זה יהיו כפופים לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט המוסמכים בישראל, המחוז ת”א והמרכז. אם סעיף או תנאי כלשהו בתקנון זה יידחה ע”י הית משפט כבלתי חוקי, או בלתי ניתן ליישום ואכיפה, לא ישפיע הדבר על תוקפם של יתר הסעיפים שבתקנון זה.

 Call Now Button