זכויות יוצרים

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני שייכים לחברת מור פק פתרונות אריזה בע”מ, בקשר לכל תוכן, עיצוב, יישום, קובץ, תוכנה וכל חומר אחר, בין אם מוחשי או מופשט המתפרסם באתר זה או מטעמו של אתר זה ושייך באופן בלעדי לאתר זה ובעליו.
אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או אחר, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של חברת מור פק פתרונות אריזה בע”מ, מראש ובכתב.
אין באמור לעיל לפגוע בזכויותיהם של צדדים שלישיים שתכנים שלהם קיימים באתר.

 Call Now Button